TOPlist

Jednotlivé symboly


Drak
HadDrak
Obrázky draka se dnes nacházejí v pohádkách a folkloristice především asijských národů. U Skandinávců a Keltů jsou částí např. dvounozí draci. Mnohým jsou společné špičaté uši. Už ve starém Egyptě se drak - podobně jako u Keltů - objevuje zapletený do sítě plné uzlů. Většinou je to had proměněný v nestvůru. Nejstarší keltské obrazy se nacházejí na opascích a pochvách mečů ze 4.stol.př.n.l, často jsou tito draci vyobrazeni v párech. Draci jsou strážci pokladů. V Číně drak přináší déšť, je to bůh sídlící vo vodách a mužský princip. Drak chrlící oheň, který se možná vyvinul z rohatého hada plivajícího jed či oheň, má u Keltů roli strážce ještě silnějšího než had. Jak vyplývá z pohádek, drakům se přinášely oběti. Keltský drak je stejně jako egyptský tradičně spojen s válečným jednáním. Symbolizuje válečnou moc a stává se dokonce hrdinou.Tisíce let starý symbol draka se objevuje v keltské lyrice (ve Walesu:Gododdin, Canu Taliesin) a próze: Lludd, britský král, mnoho let úspěšně a velkoryse vládl. Jednoho dne však zemi postihly tři pohromy, z nichž jedna byla strašlivý řev na začátku každého léta (na Beltaine, starobylý keltský svátek prvního května). Tento řev zastavil veškerý život na ostrově: Muži ztratili sílu a odvahu, ženy svou plodnost, synové a dcery své smysly, zvířata umírala, vody začaly být jedovaté a nedalo se po nich plavit na lodích. Aby zjistil příčinu této pohromy, změřil král Lludd ostrov Británii na délku i na šířku a našel jako jeho střed Oxford. Tam nechal vyhloubit jámu, dal do ní sud s nejlepší medovinou a přikryl jej hedvábný šátkem. Tu spatřil dva draky, kteří spolu bojovali. Ztělesňovali jeho národ a cizí, neřátelsky smýšlející lid. Když oba vyčerpaně klesli k zemi, spadli na šátek a spolu s ním do sudu. Lludd kolem nich omotal šátek a v sarkofágu je přenesl na nejbezpečnější místo, jaké se v jeho říši dalo najít, k hoře Snowdon. A bylo řečeno, že ostrov už nikdy nepostihne pohroma, dokud draci zůstanou na tomto bezpečném místě.Jiná sága pojednává o Merlinovi (velšsky Myrddin): Král Vortigern chtěl blízko Snowdonu vybudovat hradní tvrz. Přes noc ale zmizelo vše, co bylo dosud postaveno, včetně nářadí a materiálu. Královi rádcové dali hlavy dohromady a došli k závěru, že se musí obětovat dítě, které nemá otce, aby se jeho krví potřísnily základy pro stavbu hradu. Poslové tedy projížděli zemí,až našli u Caerfyrdinnu (angl. Carmarthen) jednoho chlapce, který neměl otce. Ten však Vortigernovi vysvětlil, že jeho krev nepomůže: Základy stavby hradu totiž vždy zničí jezero pod horou. Vortigern nechal své muže kopat, až skutečně narazili na jezero. Na Merlinův příkaz kopali dál a našli dvě jeskyně, v nichž spali dva draci. Ti se probudili a začali spolu bojovat. Vortigern se ptal Merlina, co to má znamenat. Merlin prohlásil, že to jsou dva národy, červený drak Velšané a žlutý Sasové. Na otázku, kdo zvítězí, se Merlin jen tajemně pousmál a draci pak zmizeli v mlze. V jiné verzi vidí Merlin červeného draka - také Artušův emblém, který ho porovází při jeho bojích - jako hrdého vítěze.Ve Walesu je červený drak od roku 1901 národním symbolem a na bílo-zeleném podkladu je od roku 1953 oficiálně vyobrazen na velšské národní vlajce. Tato vlajka s drakem na žádné slavnostní příležitosti a je nejoblíbenějším suvenýrem turistů. Drak nebo jeho části se s oblibou používají jako poznávací znamení: Jazyková společnost, Cymdeithas yr Iaith, si například zvolili jeho jazyk.Had
První obrázky hadů se objevují ve formě klikatých čar, které můžeme vidět už na velmi raných nálezech, například na nádobách z doby halštatské kultury. Později se objevují jako kadeře vlasů nebo zřetelně jako hadí linie. Hadí hrají v obrazech světa u různých národů celé Země důležitou roli;stejně tak je tomu i v keltské symbolice. Přitom se na hada nepohlíží jako na živočišný druh, ale jako na mnohovrstevnatý symbol, který představuje mimo jiné ideu procesu stvoření. Jako tento symbol se pak i zaměňuje s jinými plazy, jako je ještěrka, stonožka, krokodýl, nebo se spojuje se zvířecími částmi, jako jsou rohy, parohy, zvířecí nebo beraní hlava a jiné.

Také Conall Cernach vděčí za svůj život hadu, kterého při svém narození držel v rukou. V jedné části příběhu o vyhnání Fraechových stád se Conall Cernach spojuje s jelením bohem Cernunnem (pánem zvířat), protože had, ačkoli zde vystupuje ve své roli strážce, mu neublížil.

Fraech (také Fraích) se od své matky dozvěděl, že jeho dobytek, ženu i děti někdo zahnal do Alp. Nedbal její rady a vypravil se do hor, aby je přivedl zpět.Vyrazil na cestu se sedmadvaceti muži , psem a sokolem. Cestou potkal Conalla Cernacha, který se k němu přidal. V horách se pak od irské stařeny dozvěděli, že sem byl se západního Irska poslán nějaký dobytek. Stařena je poslala k ženě z Ulsteru, která střežila tyto krávy a měla klíče od hradu, v němž měli přenocovat. Žena z Ulsteru nechala hrad odemčený, ale varovala hrdiny před hadem, který hrad hlídal. Když se Conall a Fraech přiblížili k hradní bráně, had najednou skočil do Conallova opasku a zůstal tam až do rána. Tak mohli hrad vyplenit a osvobodit při tom ženu, děti a dobytek.

Had má mnoho rozmanitých funkcí, a tak často bývá i zvířetem doprovázejícím všechna božstva, která jsou silně spojena s kulty, země, plodnosti a léčení. Zobrazení hadů na zbraních má nahánět strach a zdůrazňovat prvek válčení.

Zdroj: Sabine Heinzová - Keltské symboly

Nahoru

Copyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena