TOPlist

Rovenin koutek poezie


ZAHRAJ MI!
Dnes naposled...
O světu, co už není svět.
Kde kapky,
v tečkovaném rytmu bajonetů,
bubnují na parapet.

Jen chvíli vyprávět!
O mystické tíži těžkých bot,
co dávají se na pochod
Čarokrásnem.
V rytmu jasném, přejasném,
přicházejí vždycky vhod.

Zpívej!
Ať zaspím tu tíhu věků,
ať v předaleku bdím.
Ať se z toho čarospánku,
ze dřímání na červánku,
nikdy více nevzbudím.Tvůrčí krize

Opilá záře měsíce
hlásá svobodu slova…
A zástup básníků míří do trafiky
nakoupit milenky pro dnešní noc.
S příchutí pelyňku krade se mlha,
co barvou vlčích máků
barví hábity hvězd,
těch proradných múz
pošetilých poetů.
Po kapsách mají
nedopalky
vyhaslých vášní.
A srdce propálená
touhou bezesných dní…
marně pláčí
pro nové verše.ZA MELANCHOLICKY VDĚČNÉ,
jak vločky sněhu na jaře,
já měním struny teskné
na oprýskané kytaře.

Jen akordy, mí společníci,
svůj žalozpěv zpívají.
Snad ódu na večernici,
jež - jen v duchu - líbají..Pane!

Prokletá, tu v lůně času,
spílám v život předešlý.
Prosta obav, prosta hlasu,
nabízím srdce, nechceš-li.

Ó pane můj, já hloupá stojím,
vprostřed dešťů roztávám.
Proti Tobě city zbrojím,
ač jinde hrstí rozdávám.

Věz, že stačí slovo pouhé
a s deštěm splynu v minutě.
Pro Tě, pane, chvíle dlouhé
utopím v své nahotě.Vyznání

Básnířko přebledá, s dravými kadeřemi,
opanuj duši mou, jak míváš ve zvyku.
Vydán ti napospas, padnu pro tvou zemi,
jen sejmi pro jednou z klína květ rulíku.

Básnířko zasněná, hebká jak pergamen,
rozezni lyru svou, jenž v srdci nosíváš.
Inkoustem na rtech tvých zcela jsem omámen,
když v noci Boha o milost prosíváš.

Básnířko bohémská, se sklenkou místo peří,
k žalu jsi zrozená, prokletá panno.
Hořkosti, zármutku nejstarší dceři
souzeno oplakat každičké ráno...Ticho

Tklivý sten, jak když zmírá ticho,
co hořce páchne levandulí.
Po moři závěť posílá,
jak lacná děvka, co se culí
na zbytečný pětník
tonoucí v jejím klíně.
I další muž přes palubu
milovat se bude v hlíně
pro nedostatek hlubších citů.
Bohémská partie šachu
o jedno nemocné srdce…
…tržné rány, barvy nachu…
Jen ticho, ticho po pěšině.
Copyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena