TOPlist

Rituály


Kdy provádět keltské rituály

Nejkrásnější věc, jakou můžeme zažít, je mystérium
Albert Einstein

K rituálům by mělo dojít, kdykoliv pohan cítí jejich potřebu nebo když po nich zatouží. Keltové je prováděli o samotě nebo s nejbližší rodinou, pokud nešlo o velký svátek. Rituálům by se měl člověk věnovat, když nebude nikým vyrušován nebo „přistižen“, kdy je čilý a schopný soustředit se na daný postup. Volte, pokud je to možné, dobu „mezi“ (autorka nás s ní seznamuje na str. 39 – Keltové spojovali každý živel také s konkrétním časem dne – v tomto případě duch – který považovali za magický. Byli přesvědčeni, že v časech, které „nebyly časy“, čili „období mezi časy“, působila velká síla. Šlo o přirozené časové body, jako soumrak, úsvit, půlnoc, novoluní, úplněk, sezónní změny atd.), jak to dělávali Keltové. Je to pro vás výhodné, protože tato doba je součástí keltského kolektivního vědomí a její využití vám usnadní spojení s jeho energiemi.Kdy provádět keltskou magii

Tři zvuky růstu a zvětšování: bučení krávy při dojení, rámus z kovárny, skřípot pluhu.
- z The 33 Triads (Třiatřicet triád), 9. století

Různé tradice mají různé představy o nejvhodnější době k provádění magie. Většina pohanů například ví, že magie v zájmu zisku, přírůstku nebo zvětšování se má provozovat za přibývajícího Měsíce, zatímco magie, při níž má jít o ztrátu, zbavení se něčeho nebo zmenšení, je vhodné uskutečňovat za ubývajícího Měsíce. Existuje řada astrologických a meteorologických podmínek daná tím, s kým se radíte, a mnoho těchto koncepcí bylo pravděpodobně součástí keltského světového názoru. Chcete-li, použijte některé z nich, případně všechny, ale nejvhodnějším časem pro provozování magie je doba, kdy ji opravdu potřebujete vy. Jenom tehdy budou vaše přání, soustředění a záměr dost silné, aby se kouzlo mohlo uskutečnit. Pokud se cítíte ve svém prostředí příjemně a bezpečně, pokud jste si jisti, že vás nebude nikdo vyrušovat, provozujete pozitivní magii. Jestliže provádíte kouzlo, které se má vykonávat v rituálním prostředí, snažte se použít některé z keltských období „mezi časy“, o nichž jsme psali, abyste dosáhli co nejmocnějšího účinku.Podstata keltského pohanství

Nejprve hledejte dary ducha, dary lidstva budou jistě následovat.
Matthew D. O´Reilly

Podstata každé duchovní tradice spočívá v upřímném srdci hledajícího. Ten nalézá cestu k objevu velkých mystických záhad, které fascinují lidi od chvíle, kdy první z našich prapředků vyšel z jeskyně a pohlédl na hvězdnaté nebe s otázkou: „Kdo tam ještě je?“. Jen když najdeme způsob, jak se spojit s božskými vesmírnými silami, můžeme doufat ve svou schopnost objevit odpovědi na tyto dávné základní otázky a stát se duchovnějšími bytostmi.Vhodnou cestou k tomu může být právě keltské pohanství.

Zdroj: co nejdřív doplním;)

Copyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena