TOPlist

Nuin


18.2. - 17.3.

Svátky: den léčivých studánek, bůh stvořitel (později sv. Patrik)

Jasan byl považován za strom, který tvoří dělící osu mezi světy. Období, které je věnováno tomuto mohutnému a ušlechtilému stromu, je obdobím předělu, kdy končí moc ledu, jehož průzračná barva je též posvátnou barvou tohoto měsíce.

Po celé toto období je připomínán keltský polobůh, hrdina Gwion. V různých podobách se vypráví báje o chlapci tohoto jména, který dostal za úkol dohlížet na kotel v němž vařila bohyně Ceridwen lektvar moudrosti a inspirace. Nápoj byl samozřejmě určen pouze bohům a žádný smrtelník jej nesměl ani ochtnat. Náhoda však chtěla, aby trocha horké tekutiny vyšplíchla Gwionovi na prst a ten si jej olízl. Bohyně toto nedopatření poznala a nemilosrdně jej za to pronásledovala. Vaření kouzelných nápojů v magickém kotli je typickým atributem keltských pověstí, však také tato mytologie přešla do mnoha dodnes vyprávěných pohádek. Tyto kouzelné kotle skutečně existovaly - jsou velmi častou součástí pohřební výbavy v keltských archeologických lokalitách. Bohužel, bylo to opět rané křesťanství, které překroutilo souvislosti a k magickým kotlům umístilo "zlé čarodějnice".


SVÁTEK POSVÁTNÝCH STUDNÍ

2. března slavili Keltové zvláštní svátek, věnovaný posvátným studním, jehož některé rysy se dochovaly dodnes. Keltové měli ohromnou úctu k vodním pramenům a mnohé uctívali a považovali za léčivé. při tomto svátku chodili "odívat studánky" - pokrývali je květy a posvátnými bylinami. Při slavnosti se lidé drželi za ruce a tancovali kolem studní - vždy se pohybovali ve směru hodinových ručiček. V tomto pohybu byla opět symbolika znázorňující běh času. Následovala hostina, při které byl vzdáván dík Matce Zemi a ochranným božstvům posvátných vod, mezi nimiž nechyběla Sequana, či bůh Belenus.

Významné datum v keltském světě bylo 15. března - tento den byl zavražděn Caesar svým oblíbencem Brutem. Stojí za zmínku, že tato událost byla Caesarovi předpovězena keltskými druidy. Roku 52 př. n. l. totiž vypuklo v již podmaněné Galii povstání, které vedl Vercingetorix. Toto povstání bylo za přímé Caesarovy účasti krvavě potlačeno, Vercingetorix zajat a sedm let krutě mučen, než byl popraven. K závěrečné bitvě mělo dojít na posvátném území, bájném shromaždišti druidů. nežli k bitvě došlo, vstoupili druidové mezi bojující se slovy: "Kdo prolije krev na tomto svatém místě, ten sám zahyne rukou nejmilovanějších". Caesar však varování nedbal a dla rozkaz ke krvavé řeži. Dle věštby - 15. března roku 44 př. n. l. se noří Brutova dýka do jeho hrudi.


SVÁTEK BOHA OTCE

Keltské náboženství bylo vždy dosti záhadné a obestřené mnoha tajemstvími. Je to způsobeno i mnohopodobností různých keltských bohů. V některých zmínkách o keltských bozích nevíme, zda šlo o jednu z podob něktérého boha, či o boha samostatného. Tajemstvím zůstala i existence keltského Boha Otce, od něhož odvozovali Keltové svůj původ. Nazýván byl "bohem trojnásobného klíče", jehož podoba ani pravé jméno nesmělo býti sdělováno, zůstalo pro nás tajemstvím dodnes. Po příchodu křesťanství byl tento bůh ztotožněn se sv. Patrikem, jehož postvátnou rostlinou je jetelový trojlístek. Sv. Patrik se stal patronem Irska, země s živou keltskou tradicí, a jeho svátek se dodnes slaví 17. března jako irský státní svátek.
Zdroj: článek Vladimíra Šišky (časopis ASTRO)

« Zpět

Copyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena