TOPlist

Horoskop


Topol (1.11. - 10.11. ; 1.2. - 10.2. ; 1.5. - 11. 5. ; 5. 8. - 14.8.)
Kaštan (11.11. - 20.11. ; 11.5. - 20.5.)
Jasan (21.11. - 30.11. ; 21.5. - 30.5)
Habr (31.5. - 10.6. ; 1.12. - 10.12)
Osika (11.12. - 20.12. ; 11.6. - 20.6.)
Buk (21.12.)
Bříza (21.6.)
Jabloň (22.6. - 2.7. ; 22.12. - 31.1.)
Jedle (3.7. - 13.7. ; 2.1. - 11.1.)
Jilm (14.7. - 24.7. ; 12.1. - 21.1)
Hloh (25.7. - 4.8. ; 22.1. - 31.1.)
Modřín (15.8. - 24.8. ; 11.2. - 20.2.)
Borovice (25.8. - 3.9. ; 21.2. - 2.3.)
Vrba (4.9. - 13.9. ; 3.3. - 12.3.)
Lípa (14.9. - 22.9. ; 13.3. - 20.3.)
Olše (23.9.)
Dub (21.3.)
Líska (24.9. - 2.10. ; 22.3. - 31.3.)
Jeřáb (3.10. - 11.10. ; 1.4. - 11.4.)
Javor (12.10. - 21.10. ; 11.4. - 20.4.)
Ořešák (22.10. - 31.10. ; 21.4. - 30.4.)Topol
(1.11. - 10.11. ; 1.2. - 10.2. ; 1.5. - 11. 5. ; 5. 8. - 14.8.)

Topol je velmi důležitý strom v keltské mytologii. V našem stromokruhu se vyskytuje dokonce několikrát - vždy po důležitých svátcích. Stejně jako topol bývají lidé narozeni v době jeho vlády přímočaří a rovní. Mívají často umělecký talent a cit pro krásu. Většinou jsou tito lidé úzce spjati s přírodou a ve volné krajině se cítí mnohem lépe než ve městě. Bývají oblíbení mezi ostatními, neboť si zachovávají určitý životní nadhled, nikdy příliš nebaží po majetku a bývají i šikovní diplomaté v mezilidských vztazích. Tyto kladné vlastnosti jsou někdy vyvažovány určitou osamělostí a pocitem opuštěnosti, neboť vzhledem k dosti vysokým morálním nárokům na okolí nemívají příliš mnoho opravdových přátel. To u nich může někdy vést až k popudivosti a zahořklosti. Ani v lásce nebývají tito lidé vždy plně uspokojeni a jen málokdy se splní jejich sen o široce rozvětvené a spolu pevně držící rodině.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruKaštan
(11.11. - 20.11. ; 11.5. - 20.5.)

Lidé narození v jeho období mají hluboce zakořeněný smysl pro spravedlnost a jsou schopni úporně bojovat o každou věc, kterou považují za správnou. Jsou však velmi rozvážní a nikdy se nenechají strhnout k ukvapeným rozhodnutím. Lidé zrození pod vládou kaštanu bývají považování za umíněnce, kteří se své pravdě nezpronevěří ani za cen vlastního zesměšnění. Není však pravda, že by to byli nesnesitelní tvrdohlavci, mívají totiž dosti často i smysl pro humor, který nejeden rozpor dokáže vyléčit. Jsou věrní svým zásadám a nikdy je nemění. To se pak projevuje i v lásce: nesnadno a nepříliš často se opravdu zamilují, jsou nároční ke svým partnerům, avšak jakmile se jednou pro někoho rozhodnou, neopustí ho už nikdy v životě. Tito lidé mají v podstatě dvě možné podoby osudu: buď se brzy dostanou velmi vysoko a pak žijí spokojený a většinou velmi užitečný život, nebo se neustále potýkají s mnoha překážkami a těžko si hledají své místo ve společnosti.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruJasan
(21.11. - 30.11. ; 21.5. - 30.5)

Člověk narozený v období vlády jasanu mívá zpravidla v životě štěstí, což je však zejména proto, že patří mezi ty připravené, kterým štěstí přeje. Bývají to lidé pevní, ctižádostiví a velmi schopní. Vytčeného cíle dosahují zejména díky svým dobrým organizačním schopnostem a praktické předvídavosti. Bývají obdařeni přirozenou inteligencí a snadno se učí novým věcem. Cílevědomost jim umožňuje, aby si i do vysokého věku udrželi mladistvý vzhled i fyzickou svěžest. Díky těmto vlastnostem se velmi často v životě stávají oporou pro ty, kteří u nich hledají ochranu. Díky své rozvážnosti a vynalézavosti dokáží nalézat řešení i v těch nejnepříznivějších obdobích. V milostném životě nebývají jasani nijak bouřliví milenci. Zato však jsou vždy spolehlivě věrní a v manželství bývají ideálním partnerem. Jasani však mívají i některé negativní vlastnosti. V partnerství i přátelství bývají často dost nároční, nechtějí jen dávat, ale dost hledí na to, co od druhého mohou čekat. Někdy se tato vlastnost vyvine až do neskrývaného sobectví. Svůj majetek dovedou vždy dobře chránit a obhospodařovat. Dokáží si i hodně odříkat a velmi neradi se zadlužují, neboť nezávislost a svoboda rozhodování jsou jim nadevše. Vždy však jednají pod dojmem víry, že bohatství jim přinese i štěstí.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruHabr
(31.5. - 10.6. ; 1.12. - 10.12)

Lidi narozené v těchto obdobích najdeme nejčastěji v profesích, jako např. bankovní či státní úředník, nebo ve vojenských či policejních funkcích. Jsou to lidé, kteří mají ohromně vyvinutý smysl pro pořádek, odpovědnost a spravedlnost. Snadno se podřizují stanovenému pořádku, sami dbají na striktní dodržování zákonů i obecně přijatých pravidel. Ve všech svých životních úlohách se snaží čestně a poctivě obstát, nikdy se nedopouštějí lajdáctví, nikdy překážky neobcházejí. Z poctivého přístupu k plnění povinností však vyplývá jejich značná nerozhodnost a nedostatek vlastní iniciativy, často se totiž obávají vlastních chybných rozhodnutí. Habři neradi opouštějí vyšlapanou cestu a ověřené metody. Ve společnosti to bývají milí a příjemní lidé, kteří se nikdy neuchylují k podlému jednání. Jejich brzdou však je hluboce zakořeněná nedůvěra k lidem, které se nikdy nedokáží zcela zbavit a ztrpčuje jim život. Ukáznění a pracovití habři bývají velmi rádi, jsou-li za svoji práci náležitě oceněni. Nejde jim ani tak o finance, jako spíše o morální uznání. To však vede často ke ctižádosti, touze po slávě a kariéře. Úspěchy a vychvalování jiných u nich někdy vyvolávají závist, kterou pak špatně dovedou skrývat. V lásce vždy touží tito lidé poznat něco velkého, neobvyklého. Vždy se cítí velmi potěšeni náklonností opačného pohlaví. V manželství však bývají zpravidla věrní, neboť manželský slib a obecně přijatá společenská pravidla jsou jim téměř posvátná.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruOsika
(11.12. - 20.12. ; 11.6. - 20.6.)

Lidé osiky mívají velmi pestrý život. Jejich povaha je totiž dobrodružná a často se k ní řadí různorodé schopnosti. Do všeho se dokáží vrhnout s velkým nadšením, jsou schopni se obětovat celí nějaké věci nebo i osobě. Vše, co činí, dělají naplno s ohromnou energií a elánem. Je nasnadě, že se přitom často dostávají v životě do různých potíží a problémů. Ty však většinou spíše podceňují a věří, že se vždycky nějak vyřeší třeba samy od sebe, nebo s pomocí přátel. Přátel nemívají mnoho, neboť nejsou příliš angažovaní ve společnosti. Na druhé straně bývají mezi lidmi dost oblíbení, neboť nepostrádají smysl pro humor a také umí ve vhodnou chvíli zalichotit. Přestože lidé zrození pod vládou osiky mívají mnohostranný talent i dobrý smysl pro obchod, nebývají většinou bohatí. Málokdy totiž své vlastnosti dokáží využít pro svůj prospěch. Často vystřídají mnoho různých povolání a těžko nalézají práci, která by je uspokojovala. Bývají vybaveni uměleckým citem a nadáním, ale obvykle jim chybí vytrvalost k tomu, aby se v uměleckém světě prosadili. Díky určité povrchnosti nejsou příliš stálými partnery v lásce i manželství. Přesto však milují rodinný život, velmi dobře rozumí dětem a často dokáží velmi silně přilnout ke zvířatům. Lidé osiky bývají často od přírody vybaveni tělesnou krásou a mladistvým vzhledem, který si uchovávají až do vysokého věku. Mezi jejich časté záliby patří sportování, tanec a cestování. Možná i proto se těší poměrně dobrému zdraví. Pokud však onemocní, bývají náchylní k prudkým a vysokým horečkám.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruBuk
(21.12.)

Lidé narození v tento den dostali do vínku celou řadu jedinečných vlastností. V zaměstnání najdeme tyto lidi velmi často na vedoucích místech, pro něž jsou přímo předurčeni. Jde totiž o lidi, kteří nejenže mívají odvážné životní plány, ale dokáží je většinou proměnit ve skutečnost. Bývají velmi houževnatí, cílevědomí a pracovití. Ve sporu s nimi jejich protivníci velmi brzo zjistí, jak tvrdé a houževnaté je dřevo buku i povaha těchto lidí. Pokud je buk přesvědčen o své pravdě, neustoupí ani o píď, nesleví ze svého přesvědčení, ani za cenu vlastního ohrožení. Proto bývá člověk - buk velmi dobrou oporou pro ostatní. Pokud patříte mezi jeho přátele, lepšího ochránce nenajdete. Přestože bývají lidé buku velmi šetrní, jejich šetrnost nikdy nepřeroste v lakotu. Naopak bývají velmi nenároční, vděční a dokáží se těšit doslova z každé maličkosti. Protože si příliš nelámou hlavu zbytečnými starostmi, působí někdy navenek dojmem lehkomyslných lidí, ale těmi lidé buku nejsou. Je to dojem vyvolaný tím, že oni vždycky velmi dobře vědí, co chtějí a skoro vždycky toho dosáhnou. Přesto to nemají jednoduché ti, kteří žijí s nimi. Soužití s lidmi buku vyžaduje často velkou dávku tolerance a někdy velkou přizpůsobivost. V lásce jsou opatrní a vybíraví. Nedá se však říci, že by měli malou fantazii a rozhodně s nimi není nuda. V manželství se buk projevuje jako spolehlivý partner, který dokáže věnovat své rodině zázemí a domovu ohromné úsilí. Člověk narozený ve znamení buku bývá skutečně "zdravý jako buk". Tito lidé mají od přírody nadělenou přirozenou odolnost proti běžným neduhům. O své zdraví, a stejně i o svůj zevnějšek, většinou velmi aktivně pečují, někdy až příliš. Choroby je postihují až ve velmi pokročilém stáří a nejvíce pak bývají ohroženi infarktem a oběhovými poruchami.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruBříza
(21.6.)

Lidé, kteří jsou zrozeni ve znamení břízy, jsou neobyčejně příjemné a dobré povahy. Škoda, že je to tak vzácné znamení, kterým se může pochlubit jen málokdo. Břízy jsou výhradně duchovně a citově založení lidé, kteří nejsou nikterak vázáni na hmotné statky. Jsou velmi skromní, nikdy na ostatních nic nevyžadují, nikdy nikomu nepůsobí žádné starosti. U člověka zrozeného jako bříza si můžete být naprosto jisti, že nikdy nezneužije vaší důvěry nebo laskavosti. Břízy milují útulný domov, dobré knihy, pěknou hudbu a jediné, co nesmí postrádat, je přítomnost spřízněné duše. Na svůj osud, jakkoli bývá někdy těžký, si nikdy nestěžují. Přes svoji jemnost a zdánlivou křehkost bývají lidé břízy neobyčejně houževnatí a pracovití. Jsou nadáni přirozenou inteligencí a velkým přebytkem fantazie, což jim umožňuje překonat mnoho překážek s kterými se v životě často setkají. Jejich nepochybné nadání, skromnost a neobyčejná morálka jim zjednává ve spoelčnosti úctu a uznání. Díky své skromnosti a minimálním nárokům bývají lidé břízy spokojeni v každém prostředí a při každé práci. Nejvýrazněji se však jejich nadání projevuje v umění a literatuře. Břízy bývají často puritánské a někdy mají sklon k moralizování. Většinou však dokáží rozeznat podstatné od malicherností a své názory nikomu příliš nevnucují. Bohužel se v dnešním často tolik citově odcizeném světě se někdy lidé břízy stávají terčem nenávisti závistivých lidí a těch, které jejich čistota a skromnost provokuje. Lidé břízy se nikdy nebrání a stahují se do sebe. Přestože pomoc nikdy nevyhledávají, neměli bychom v případech nouze zůstat nečinní.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruJabloň
(22.6. - 2.7. ; 22.12. - 31.1.)

Jabloňoví lidé jsou vždy sympatičtí, nadaní zvláštním kouzlem osobnosti. Při jednání s ostatními lidmi bývají srdeční a velkorysí. Jsou to lidé hloubaví a ochotní pustit se do jakéhokoliv dobrodružství. Mívají velkou lásku ke knihám a solidní vědecké nadání. Milují luštění nejrůznějších hádanek a logických hříček a jejich objevitelských duch se může projevit v kterémkoliv oboru. Dobrodružná povaha má svoji odvrácenou strábnku v jejich milostném životě, neustálá touha objevovat něco nového bývá zdrojem jejich četných milostných dobrodružství. Přesto však tito lidé mnohdy nalézají v manželství uspokojení a obvykle se usadí. Nepotřebují nic jiného, než vnímavého partnera s citlivou duší. Zrozenci jabloně mají často velmi mnoho přátel, mimo jiné i proto, že jsou neobvykle obětaví, nezištní a schopni se rozdělit o cokoli. Jejich velkorysosti však bývá dosti často zneužíváno, dokonce se často nechají oklamat. Přes svoji důvěřivost však zdaleka nejsou lidé jabloně ani trochu naivní nebo lehkomyslní. V zaměstnání bývají tito lidé mnohdy nespokojeni a často je mění. Nesnášejí totiž monotónní a jednotvárnou práci, mají rádi změnu. Jejich život bývá celkově dosti pestrý, dalo by se říci, že si lidé jabloně často a rádi komplikují život. Někdy jej však takto komplikují i svým blízkým, kteří si občas musí "obrnit nervy".

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruJedle
(3.7. - 13.7. ; 2.1. - 11.1.)

Jedle charakterizuje lidi velmi pracovité a nadané, obdařené jakousi chladnou krásou a důstojností. Jedloví lidé se dokáží se dokáží s originalitou sobě vlastní pustit do jakékoliv práce či problému a většinou své úsilí dovedodou do úspěšného konce. Jsou schopní se rychle učit a získat nové poznatky. Mají ambice něčeho v životě dosáhnout. Jejich svědomitost jim velí neutíkat od problému, a tak se často stává, že se ocitají v zaměstnání, které neodpovídá jejich schopnostem a představám. Zrozenci jedle bývají ve styku s ostatními lidmi velmi zdrženliví a nedůvěřiví. Velmi neradi riskují a nikdy se nespoléhají na ostatní. Přes tuto svou uzavřenost a odstup jsou schopni nezištné a obětavé pomoci jiným lidem. Díky své zdrženlivosti se nesnadno seznamují, mnoho lidí odradí svou nedůvěřivostí. Někdy bývají lidé jedle dosti náladoví, umínění a hádaví. Nesnadno si hledají partnera, který by splňoval jejich dosti vysoké nároky. Zamilují - li se však, jejich láska nemá hranic. jedle nemívají jednoduchý život. jejich přímá povaha je žene do častých konfliktů s okolím, i když většinou bývá právo na jejich straně. Z toho vyplývá nejčastější zdravotní ohrožení lidí jedle: jsou to choroby ze stresu, vysoký tlak a oběhové potíže. Ke stáří bývají často postiženi dlouhými vleklými chorobami, které jim znepříjemňují život. Přesto se dožívají vysokého věku.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruJilm
(14.7. - 24.7. ; 12.1. - 21.1.)

Jilm charakterizuje lidi velmi důvěryhodného vzhledu a rozvážného vystupování. Klid, duševní pohoda, sebeovládání - to vše doslova z lidí jilmu vyzařuje. Tito lidé dokáží vše velmi pečlivě naplánovat, jejich rozvaha se projevuje velkou předvídavostí, málokdy tyto lidi něco zaskočí. Okolí často doslova žasne, když se stane něco neočekávaného, všichni jsou vykolejení, jen jilm s klidem konstatuje, že se to dalo předpokládat a je připraven situaci řešit. Ve vztahu k ostatním lidem jsou jilmové přátelští a pohodoví. Jejich pohotovost a silný smysl pro humor je řadí k nejoblíbenějším lidem ve společnosti. Jejich jednání vychází téměř vždy z ušlechtilých pohnutek. Nebývají to také žádní skrblíci a zcela jistě nepovažují hmotné statky za cíl svého životního snažení. V běžném životě jsou jilmové velmi tolerantní lidé s velmi vyvinutým smyslem pro spravedlnost. Jsou to pilní lidé s tvůrčím duchem. Je zvláštní, že velmi mnoho básníků je zrozeno právě ve znamení jilmu. Mají lidé jilmu vůbec nějaké špatné vlastnosti? Všude najdeme dvě tváře. Předvídavost a rozvaha tyto lidi často předurčuje do vedoucích funkcí. Zdálo by se, že jsou pro ně přímo zrozeni. Ale ouha, ve vedoucím postavení se jilmoví lidé, zvyklí klást poměrně vysoké nároky na sebe, stávají nepříjemně náročnými až despotickými šéfy. Co je to platné, že má podřízený svůj vlastní názor, když jeho šéf mu už dávno naplánoval co, kdy, jak, kde a proč. Se zdravím na tom jilmové nebývají moc dobře. Jejich křehký organismus bývá často napadán nejrůznějšími úpornými a dlouhotrvajícími chorobami. Problémy mívají nejčastěji s ledvinami, močovými cestami, některými dalšími vnitřními orgány, ale také s revmatickými potížemi. Nejlepším lékem na všechny jejich neduhy je klidný a jistý domov, k němuž mívají velmi vyvinutý cit.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruHloh
(25.7. - 4.8. ; 22.1. - 31.1.)

Hlohoví lidé jsou zejména v mládí plní optimismu, chuti do nových skutků a změn. Jako mladí jsou za všech okolností spokojeni a nepotřebují k životu mnoho. Ve vztahu k ostatním bývají věrní a obětaví. S přibývajícími léty se však jejich povaha dosti mění. Cítí - li jakékoli omezení, stávají se popudlivými a vztahovačnými. Zdravotní problémy, kterým se ve stáří nevyhnou, z nich často udělají mrzouty, kteří mají sklon své problémy přeceňovat. Nutno ovšem říci, že jejich zdraví má dosti pevný kořínek a problémy i ve stáří nebývají zásadní. Lidé hlohu se rádi navenek tváří, že jim příliš o hmotné statky nejde, což však nebývá pravda a nejednou se z nich stávají hamiždové. Z toho důvodu se někdy stává, že nejdenají s ostatními upřímně, neboť sledují vlastní cíle nebo osobní výhody. Bývají však poměrně dobrými organizátory a to i přesto, že navenek tak nepůsobí. Jim samotným se totiž zdá, že působí více zmatků než užitečných rozhodnutí a někdy působí dojmem, že ztrácejí přehled a kontrolu nad událostmi. Přesto však bývají jejich rozhodnutí obvykle správná, což se bohužel ukazuje až s určitým zpožděním. Mívají umělecké nadání, ale málokdy dostatek trpělivosti je systematicky rozvíjet. V lásce bývají lidé hlohu spokojeni obvykle až po dlouhém hledání a mnohdy se u nich stává, že šťastné manželství nacházejí až na podruhé či ve zralejším věku. Jakmile však někoho milují, jsou obětaví a věrní za všech okolností. Stejné je to i s jejich přátelstvím. Hlohoví lidé nebývají rádi osamocení a nejvíce šťastní se cítí v rodinném kruhu či společnosti nejbližších přátel. Naopak jejich nepřátelé v nich mají velmi nepříjemné protivníky, kteří rádi používají jako zbraň i humor a ironii.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruModřín
(15.8. - 24.8. ; 11.2. - 20.2.)

Lidé modřínu působí obvykle dojmem sebejistých a rozhodných lidí. Velmi rádi imponují okolí a vždy mají snahu zaujímat dominantní postavení. Rozhodující roli se snaží hrát nejen v zaměstnání, ale i ve společnosti a v rodině. Mají tvůrčího ducha, fantazii a často neobvyklé nápady. Modříni jsou velmi pracovití a dokáží si udržet vysokou pracovní morálku, ve vztahu k sobě jsou v tomto ohledu docela přísní. Jejich tvůrčí schopnosti se často projevují v umění nebo vědě, mívají rádi hudbu a rozumí jí. Ve společnosti se modřín projevuje jako přímočarý člověk s přirozenou nechutí k přetvářce a lži. Člověk modřín není žádný diplomat. Bohužel bývá někdy zbrklý v úsudku, v jednání s lidmi je značně netaktický a neopatrný. Přestože navenek jedná a rozhoduje sebejistě, stává se často obětí intrik a někdy bývá jeho jednání obratně vedeno někým jiným. Jeho přímočarost i neopatrnost jej často přivádí do dobrodružných situací, které miluje. Mezi lidmi tohoto znamení je však také nemálo hrdinů a mučedníků. V lásce je modřín vybíravý a dokáže na "tu pravou" čekat třeba celý život. V lásce bývá překvapivě nesmělý až neobratný, jemný a citlivý. V rodinném životě bývá oporou. Miluje pohodlí, ale nemá rád zbytečný přepych, v majetkových otázkách bývá uvážlivý a rozumný. Modřín se zpravidla těší dobrému zdraví většinu svého života. S chorobami, které je potkávají, se vypořádávají rychle a bez špetky sebelítosti. Nikdy se svými bolístkami neobtěžují okolí. Nejčastěji je trápí plicní choroby, ve stáří je někdy zlobí játra. Podle keltské mytologie je ochráncem těchto lidí orel. Z drahých kamenů jim nejlépe vyhovuje ametyst a safír.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruBorovice
(25.8. - 3.9. ; 21.2. - 2.3.)

Borovice charakterizuje lidi odvážné a optimistické. Člověk zrozený v tomto období bývá nesmírně houževnatý v naplňování svých životních cílů. Za svým si dokáže jít neobyčejně tvrdě, ve sporech je neústupný a v mezích slušnosti i zdravě drzý. Pokud si je jist svou pravdou, neuznává autority, dokáže vzdorovat a někdy být i pěkně paličatý. Pokud je to nutné, dokáže i dosti riskovat, na druhé straně si nerad vytváří zbytečné problémy. Borovice jednají rychle a přesně, díky schopnosti okamžité imrovizace si dokáží poradit v mnoha krizových situacích. Mívají slušné organizační schopnosti a racionální uvažování, které však nijak neomezuje jejich bujnou fantazii. Borovice nebývají lvy společnosti, povahově jsou spíše introverti, avšak rády se obklopují příjemnými lidmi. Bývají dobrými přáteli, i když je určitá mez, která ohraničuje jejich obětavost. V lásce se jejich obvyklé vlastnosti mění. Racionálně a logicky uvažující borovice rychle podléhá emocím, je smyslná, impulzivní a nechá se snadno připoutat. Každé zklamání, ke kterému pak dochází, prožívá velmi hluboce, nechá se brzy odradit a znechutit. Život v této oblasti jí komplikuje i to, že se za všech okolností chce vypořádat s problémy čestně. Borovice potřebuje k životu pevné zázemí, které hledá v rodině. Miluje útulný domov, nevyniká však velkou šetrností. Jindy přesná a racionální borovice vidí v penězích jen pomíjivý prostředek k získání potřebných věcí a nebývá tedy zrovna vhodným strážcem rodinné kasy. Lidé borovice si zachovávají optimistické myšlení za všech okolností, nikdy nepropadají sebelítosti a vždy si zachovávají důvěru v lepší budoucnost. Ženy borovice jsou doslova dětmi štěstěny: mají předurčen poměrně bezproblémový a krásný život bez vážnějších nesnází.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruVrba
(4.9. - 13.9. ; 3.3. - 12.3.)

Lidé vrby mívají složitou povahu. Na jedné straně jsou velmi senzitivní, vnímaví a citliví. Na straně druhé mají v sobě jakýsi věčný neklid, vnitřní nespokojenost, proměnlivost nálad i chování. Vrba mívá velkou fantazii, někdy bývá až snivá a dokáže se velmi dobře vcítit do situace druhých. Je velmi dobrým psychologem a umí toho využívat. Není dobré se s ní dostávat do sporů, stává se z ní vytrvalý bojovník, který využije každé slabosti protivníka. Zarazí se jen hrouzbou fyzické síly, před kterou má respekt. Vrby umějí vychutnávat život plnými doušky, velmi přesně vědí, co k životu potřebují a kde to mohou nalézt. Ke svým cílům dokáží přesvědčivě zmanipulovat kdekoho, často aniž by si to dotyčný uvědomil. Přesto čas od času podlehnou jakémusi nepochopitelnému neklidu, který je nutí ke střídání zaměstnání, neustálému stěhování a různým dalším životním změnám. Melancholická a introvertní vrba také často podléhá pocitům nepochopení a nedoceněnosti. Díky množství rozmarů i velkých nároků na okolí není život s vrbami jednoduchý. V lásce zakoušejí vrby obvykle mnoho trpkosti, z nichž je kupodivu vysvobodí až manželství. Přesto jsou vrby za všech okolností velmi poctiví a charakterní lidé. Nejednou doslova šokují své okolí odvážným a poctivým činem, z kterého jim nekyne žádný prospěch. Ve stáří se tito lidé poněkud usadí a pro ostatní se stávají bohatým zdrojem inspirace, a to díky svému změnami nabitému a pestrému životu. Vrby se zpravidla dožívají dosti vysokého věku, pak se z nich stávají typičtí úctyhodní starci či stařeny.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruLípa
(14.9. - 22.9. ; 13.3. - 20.3.)

Lidé narození v tomto období dosahují svých životních cílů poměrně rychle a snadno. Těžko říci, čím to je, prostě mívají štěstí. Přitom sami mívají sklon k pohodlnosti a snaží se zařídit si pokud možno bezproblémový život. Vždy a za všech okolností se vyhýbají konfliktním situacím, nikdy nejdou do přímého střetu. Jsou to lidé kompromisu, mnohdy jsou ochotni k velkým ústupkům, jen aby si nekomplikovali život. Zároveň jsou však lidé lípy velmi přizpůsobiví a schopni žít plný život i ve velmi skromných podmínkách. Lidé spjati s lípou jsou vrození romantici a zejména v lásce velmi snadno utíkají od životní reality k nesplnitelným snům. Rozpory mezi skutečností vysněnými představami o ideálech jsou příčinou věčného vnitřního zápasu, který se v nitru každého z lidí lípy odehrává. I když jim dal osud do vínku životní úspěchy a uznání, v lásce už takové štěstí nemívají. Máte-li za manžela či manželku lípu, musíte počítat s její vrozenou žárlivostí. Je to vlastnost, kterou neumí odstranit, pouze více nebo méně skrývat. Pochopitelně, že přehnaná žárlivost komplikuje lidem lípy značně život. Častější prohry v citové oblasti mnohdy vedou u nich k bolestínství a sebelítosti. Pokud se výjimečně některým lípám nedaří ani v běžném životě, stávají se z nich osamělí podivíni, stranící se společnosti. Lidé narození ve znamení lípy bývají ve společnosti oblíbení. Znají totiž umění naslouchat druhým, bývají neobyčejně trpělivý a vstřícní. Vysloveně jim dělá radost, mohou-li pomoci někomu slovem či skutkem a bývá to obvykle pomoc naprosto nezištná.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruOlše
(23.9.)

Škoda, že lidé, kteří se narodili během podzimní rovnodennosti, jsou tolik vzácní. Kdyby jich bylo na světě víc, určitě by bylo lépe. Lidé olše jsou totiž vzácně vyrovnaní, klidní a laskaví. Kam přijdou, všude roznášejí mír a klid, umějí se dokonale ovládat a životem dokážou projít sand bez jediného zvýšení hlasu. Mají ohromnou trpělivost a považují za zcela samozřejmé druhým pomáhat. Přestože jsou v pomoci ostatním velmi obětaví, nestává se, že by se nechali někým využívat. Olše velice ctí soukromí a osobní svobodu ostatních lidí. Bývají nesmírně diskrétní, až někdy jejich delikátní chování vyvolává dojem neúčasti či lhostejnosti. Na vše kolem sebe pohlížejí lidé olše s nadhledem a drží se za všech okolností hesla "s úsměvem jde všechno líp". Lidé mající ve znaku olši nesmírně ctí vzdělání a kulturu. Mívají velice rádi hudbu, zejména vážnou. Velmi dobře se cítí ve společnosti moudrých a vzdělaných lidí. Sami také většinou dosahují vyššího vzdělání, neboť lidem olše byl dán do vínku i talent ke studiu. Tito přemýšliví, často velmi nenápadní lidé také milují knihy a bývají nejen náruživými čtenáři, ale často i pyšnými majiteli nesmírného množství nejrůznějších knih. V lásce bývají velmi příjemnými partnery, kteří milují vroucně a nesobecky. Jejich tolerance je někdy až neobvyklá, neboť úcta k osobní svobodě druhého často přesahuje běžné poměry. Leckdy proto snášejí i nevěru partnera, která ač jim působí olest, nestává se příčinou rozchodu. Lidé narozeni při podzimní rovnodennosti naprosto neznají agresi, nikdy se nesnaží něčeho dosáhnout násilím a také násilnické chování nesnášejí. Je však s podivem, že se nikdy nedostávají do konfliktů, snad je to i tím, že mají cosi jako přirozenou autoritu a důstojnost.

Zdroj: článek Vladimíra Šišky, časopis ASTRO

NahoruCopyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena