TOPlist

Bardové a Filiové


Téměř stejně jako druidů si Keltové vážili bardů, kteří však nepožívali autority a moci kněží, jež převyšovala i královský majestát. Zato byli důležitou součástí keltské kultury, protože pečovali o mluvené slovo a ústní tradici. Také oni museli absolvovat dlouhé, důkladné studium. Vzdělávali se v mytologii, metrice, rétorice, hudbě, zpěvu a umění přednesu. Jejich úkolem bylo vrcholně uměleckou formou přednášet zpěvem i vyprávěním keltské ságy a básně o bozích a hrdinech. Toto ústní předávání vynahrazovalo Keltům zapovězené písemné záznamy. Umělecký přednes prý měl vysokou úroveň a popularita jednotlivých bardů přesahovala hranice té či oné země.
Irští křesťanští mniši byli krásou a duchovním obsahem keltských básní a zpěvů uchváceni natolik, že tato bardská umělecká díla i přes jejich pohanský obsah sbírali a zapisovali už během kristianizace. Dochovala se v Irsku v takzvaných “Tisíci knihách”.Dalším kulturním prvkem v keltské společnosti byli filidové, které lze označit za jakési věštce, básníky a umělecké kritiky. Zkoumali přírodu, starali se o preventivní medicínu, o věštby a utvářeli obyčeje a výrazové formy pro předávání získaných poznatků. Bardové a filidové byli podřízeni druidům. Bardský učedník se nazýval mabinog a podle něj se také jmenuje sbírka waleských pověstí Mabinogi (čeština je jeden z mála jazyků, do kterých byla přeložena).

Martha Sillsová - Fuchsová - Návrat Keltů

Copyright © 2006 Rovena | Webdesign by Martin Pilch | Všechna práva vyhrazena